Velfærdsteknologi i ældreplejen

Innovativ og brugervenlig velfærdsteknologi i ældreplejen.

CIM udvikler brugervenlige og innovativ velfærdsteknologi med touch skærm for at skabe effektive og forbedrede arbejdsforhold i ældreplejen, plejehjem, børnehave og kommune.

Velfærdsteknologi med touch skærm i ældreplejen.

Struer Kommune tester InCare velfærdsteknologi

I Struer Kommune har man indgået samarbejde med CIM om at teste InCare.

Systemet er derfor implementeret hos et udvalg af kommunens plejekrævende borgere.

CIM InCare hjælper med at koordinere og informere, så dobbeltarbejde, tidskrævende administration og misforståelser undgås i ældreplejen.

Velfærdsteknologi med brugervenlig infoskærm

Download yderligere informationer:

Informationsbrochure om CIM Care Systemer
- generel information om CIM Care Systemer

Informationshæfte om InCare systemet 
- primært for døgntilbud for voksne og plejecentre

Informationshæfte om DayCare systemet 
- primært for børnehaver og daginstitutioner

 

Digitalisering af kommunens centralkøkken

På Kostområdet er madplaner på papir og manuel bestilling erstattet af brugervenlige touch-skærme med appetitlige madbilleder, informationer om maden og elektronisk bestilling.

Og centralkøkkenet i Struer Kommune har foreløbigt kun gode erfaringer med systemet, der er nemt betjene for både personale og borgere.

Karin Ruscher, der er kostfaglig leder i Struer Kommune, fortæller, ”at systemet giver det kommunale køkken mulighed for i højere grad at ”sælge” maden til borgerne”.

”Vi sender madplaner ud med billeder af retterne, så borgerne kan se på deres touch-skærme, hvad der vil blive serveret i løbet af ugen”, fortæller Karin Ruscher.

Med InCare oplever borgerne en højere grad af service og appetit på den mad, de får leveret. Når de bestiller, foregår det via en touch-skærm i eget hjem, hvor kommunikationen hovedsagelig bygger på ikoner, så de forstås af alle aldersgrupper.

Og for personalet i centralkøkkenet fungerer madbillederne, som kvalitetssikring ved anretning af maden. Ifølge Karin Ruscher er det nemlig vigtigt, at der er overensstemmelse med billede og virkelighed. På den må bliver der gjort op med tidligere tiders fordomme om kommunalt mad som trist og kedelig.

InCare giver de pårørende mulighed for via personlig log-in på web at få indblik i kostplaner og måske bestille en ekstra portion mad ved besøg. En procedure, der før krævede en opringning til plejepersonalet, som derefter skulle udfylde en blanket.

 

Udvidelse af koncept med InCare

Selvom InCare er udviklet til pleje- og døgntilbud for voksne, ser Karin Ruscher et stort forretningspotentiale i at åbne centralkøkkenets website for kommunens medarbejdere.

”Mange af kommunens medarbejdere lever i en travl hverdag, hvor det kan være svært at få tid til selv at tilberede ernæringsrigtige måltider. Her mener vi, at vores mad er et godt alternativ til fastfood, og med InCare er det enkelt at bestille og betale maden online”, siger Karin Ruscher.

Madplan vises på touch skærmen

Kalenderfunktion fremmer involvering og koordinering

InCare indeholder en kalenderfunktion, som er tilgængelig for borgere, personale og evt. pårørende enten via touch-skærm, mobil eller web. Det fremmer koordinering af aktiviteter, fx behandling hos fysioterapeut, familiebesøg og gymnastik.

I Struer Kommune oplever plejer Conni Nybo Jantzen, at kalenderen bliver brugt flittigt af både personale og borgere, der har touch-skærme installeret.

”Vi trykker os rundt i systemet sammen og taler om de planlagte aktiviteter. Det fremmer koordinering og involvering”, fortæller Conni Nybo Jantzen.

Hun oplever desuden, at de pårørende er interesserede i at følge med i aktiviteterne hjemmefra via web.

Kalender info display

Når de pårørende logger ind på websitet med en personlig adgangskode, kan de se de planlagte aktiviteter, tilrettelægge et besøg og reservere et tidspunkt direkte i systemet. På den måde spares en arbejdsgang, da den pårørende før var nødsaget til at kontakte plejepersonalet for at sikre koordinering og planlægning af besøg.

Og fordelene stopper ikke her. Conni Nybo Jantzen ser, at personalet i højere grad kan spare ressourcer ved at anvende systemet til at viderebringe beskeder om evt. plejebehov fra dag til dag. Derudover forestiller hun sig, at personalet kan sende beskeder direkte til de pårørende, fx ved invitation til særlige arrangementer.

CIM Care Systemer tager derfor udgangspunkt i:

 • brugerne (personale, borgere, pårørende m.v.)
 • de eksisterende kommunale standardsystemer.
 • brugervenlige touch skærme og infoskærme
 • reduceret tidskrævende arbejdsgange
 • frigiver tid til opgaver, der kræver menneskeligt nærvær
 • fremmer kommunikationen mellem personale, brugere, pårørende m.v.

Care System

Care System

*Indikation ud fra informationer fra Teknologisk Institut 2011

Det er en kendt udfordring, at antallet af offentlige medarbejdere mindskes i takt med, at antallet af omsorgskrævende borgere øges, se grafen nedenfor. Der er derfor et stigende behov for at innovere sig til bedre velfærd for færre penge.

Care System og brugervenlig velfærdsteknologi
CIM interconn A/S udvikler brugervenlige og innovative care systemer med det formål at skabe effektive og forbedrede arbejdsforhold i en situation, hvor der bliver færre medarbejdere til at passe flere borgere med pleje- eller omsorgsbehov.

CIM Care System

Sådan fungerer Care System.

CIM interconn A/S Care System tager derfor udgangspunkt i:

•    brugerne (personale, borgere, pårørende m.v.) og
•    de eksisterende kommunale standardsystemer.

 

 

 

På den måde sikres en smidig implementering eller rettere; at care systemerne anvendes og dermed:

•    reducerer tidskrævende arbejdsgange
•    frigiver tid til opgaver, der kræver menneskeligt nærvær
•    fremmer kommunikationen mellem personale, brugere, pårørende m.v.

Care System Diagram

I illustrationen fremgår det, hvilke fordele Kommunikationsmodellen Personale- Pårørende-Borger (PPB) giver de involverede parter.

Care System optimerer den vigtige dialog mellem personale, pårørende og borgere.

Manglende kommunikation er ofte årsag til, at ressourcer går til spilde. Derfor har CIM interconn A/S udviklet en række brugervenlige care systemer, der gør det muligt for fx personale, pårørende og borger at dele viden.

For at imødekomme forskellige målgrupper og behov i den offentlige sektor er PBB Kommunikationsmodellen foreløbigt tilpasset følgende områder:

• InCare til pleje- og døgntilbud for voksne
• DayCare til daginstitutioner.

InCare til plejehjem og døgntilbud for voksne
På baggrund af PPB Kommunikationsmodellen har CIM interconn A/S udviklet en kommunikationsplatform til pleje- og døgntilbud for voksne.
Systemet giver mulighed for koordinering af ressourcer og vidensdeling mellem personale, pårørende og brugere. Med en InCare-løsning er det således muligt at udnytte ressourcerne optimalt og forbedre velfærdsydelsen.

CIM Touch Skærm

Skærmbillede af letforståelig og brugervenlig hovedmenu på Care System.

Via touch skærme, mobiltelefoner og web har brugerne, personalet og de pårørende adgang til Care Systemet:

• Kalender og aktivitetsoversigt, der gør det muligt at koordinere ture, genoptræning, besøg m.v.
• Besked-service via SMS, e-mail eller talesyntese – gør det muligt at orientere alle parter om nyt indenfor fx genoptræningsmuligheder og pleje
• Kontaktdata på personale
• Madplan – ugens menuer med bestillingsmulighed
• Medicinering – påmindelse og registrering
• Mulighed for kamerafunktion
• Mulighed for Skype-modul.

 

Care System med Touch Skærm

Innovativ og brugervenlig Care System med Touch Skærm

Innovativ og brugervenlig velfærdsteknologi. CIM interconn A/S udvikler brugervenlige og innovative care systemer med touch skærm. Formålet at skabe effektive og forbedrede arbejdsforhold i en situation, hvor der bliver færre medarbejdere til at passe flere borgere med pleje- eller omsorgsbehov hos plejehjem, ældrepleje, hospitaler og sygehuse.

Care System

CIM interconn A/S Care System benytter brugervenlige touch skærme.

CIM interconn A/S Care System tager derfor udgangspunkt i:

 • brugerne (personale, borgere, pårørende m.v.)
 • de eksisterende kommunale standardsystemer.

 

 

 

På den måde sikres en smidig implementering eller rettere; at systemerne anvendes og dermed:

 • reducerer tidskrævende arbejdsgange
 • frigiver tid til opgaver, der kræver menneskeligt nærvær
 • fremmer kommunikationen mellem personale, brugere, pårørende m.v.